Välkommen

Ni förbinder Er INTE till köp och registreringen medför inga kostnader för Er.
Registreringen är till för att vi efter fotograferingen skall kunna sända ett mail med inloggningsuppgifter till Er. Där kommer Ni att kunna se bilderna, och ev. beställa av dem.

Vid t.ex delad vårdnad kan båda föräldrar registrera barnet/barnen för att få varsin inloggning.